Kerklid.nl is een online kerkgids (en meer) voor kerkelijke gemeenschappen van verschillende signatuur.
De gratis (*) applicatie is een online versie van de ouderwetse papieren kerkgids, welke op het moment van verschijnen in de meeste gevallen alweer achterhaald was.
Zeker in een tijd waarin mensen snel van mobiel telefoonnummer en emailadres wisselen, is een online kerkgids onmisbaar.

Maar Kerklid.nl biedt meer:

 • Leden- en adressenbeheer
 • Groepenbeheer, op lid en adresnivo
 • Smoelenboek
 • Attesten
 • Gavenbank
 • Algemene informatie (doorzoekbaar op trefwoorden)
 • Rapportages
 • Agenda
 • Nieuws
 • Nieuwsbrieven


 • En dit alles in een beveiligde omgeving, zodat privacy gewaarborgd is en blijft.
  (*) Kerklid.nl is gratis zolang de gegevens in de applicatie maar voor de gehele gemeente of parochie worden ontsloten. Dat houdt in dat ieder lid met een eigen emiladres kan inloggen en gegevens kan raadplegen. Zodra uit metingen blijkt dat kerklid.nl alleen door een administrateur of beheerder kan worden bereikt, wordt het gratis karakter ingetrokken voor die gemeente/parochie.